Zastavme ich bratia

Vladimír Putin brutálne zaútočil na Ukrajinu, čím zboril základné dohody, na ktorých stála desaťročia bezpečnosť celého sveta. Vyhlásil vojnu nielen tejto krajine, ale aj Európe, každému z nás.

Práve na Ukrajine sa dnes rozhoduje, či slobodný svet spoločne ubránime alebo si odteraz budú môcť tyrani svojvoľne podmaniť akýkoľvek slobodný štát.

Ukrajina bojuje nielen za seba, ale za nás všetkých. Nesmieme ju v tom nechať samú! Nastala historická chvíľa a musíme si jasne vybrať. Odložme vzájomné spory a nájdime v sebe to najlepšie – odvahu spoločne sa postaviť zlu – pomôcť zo všetkých síl ubrániť Ukrajinu.

Spojme sa a zobuďme dobro v nás! Len spolu dokážeme poraziť bezbrehú tyraniu.

Jednoznačne a bezvýhradne podporujeme Ukrajinu v jej boji za slobodu. Konkrétne tak, že:

Podporujeme čo najlepšie zabezpečenie našej vlastnej obrany a územnej celistvosti v spolupráci s našimi partnermi z NATO. Ďakujeme našim partnerom a priateľom NATO za ich pripravenosť brániť našu spoločnú bezpečnosť.

Zároveň rozlišujeme medzi vládnym režimom Ruskej federácie a jej obyvateľmi. Veríme, že občania Ruskej federácie nájdu v sebe silu a odvahu vysporiadať sa s režimom Vladimíra Putina. Na Slovensku žije veľa ruských občanov, nedopusťme, aby sa stali terčom útokov a nenávisti.